Sociale links

Gennemsnitsalderen for førstegangsviede er stigende

Nygifte er i dag 5 år ældre end i 1990 – både blandt mænd og kvinder. Samtidig bor lidt færre på samme adresse, når de bliver gift. 18 procent boede ikke sammen på vielsesdagen i 2013, mens det var 14 procent for en generation siden. Ser man på dem, der boede sammen på vielsesdagen i 2013, så havde ca. halvdelen boet sammen i under 2 år.

Kvartalsstatistikker - danskuddannelserne

Ankestyrelsen offentliggør i samarbejde med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen løbende de seneste kvartalvise statistikker over aktiviteten på danskuddannelserne til voksne udlændinge.

Brugerundersøgelse af danskuddannelserne

Det tidligere Social- og Integrationsministerium har i efteråret 2011 gennemført en brugerundersøgelse blandt 1.071 nuværende eller tidligere kursister på danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl..

Jobopslag

Her kan du se og søge vores ledige stillinger.

Godt i gang

Den dag, du træder ind ad døren, starter dit strukturerede introduktionsprogram, hvor du lærer både sammen med nyansatte fra andre kontorer og i dit nye kontor.

Din karriere

Fra den dag du træder ind ad døren, har vi planer for din oplæring og udvikling.

Karriereblog

Herunder bliver der løbende opdateret med nye fortællinger om ansatte i Ankestyrelsen

Om hjemmesiden

Hjemmesiden henvender sig til alle med interesse i vores områder.

Sikre mails

Der er forskellige muligheder, hvis du vil sende en sikker mail til os.

Aktindsigt for medierne

Ankestyrelsen har pligt til at svare på din henvendelse inden for syv dage. Vi skal begrunde det, hvis vi ikke giver dig aktindsigt.

Nyhedsbrev nr. 1/2020

Resuméer af fire udvalgte afgørelser om ergonomi ved løft af køkkenskabe hos kunder, anvendelse af en arbejdsplatform som elevator på en byggeplads, risiko for ulykke fra elektrisk strøm og nedstyrtning fra stillads på en byggeplads

Vision og mission

Ankestyrelsens vision fortæller, hvor vi vil hen som organisation. Missionen beskriver, hvordan vi når derhen.

Strategi 2018 til 2022

Ankestyrelsens langsigtede strategi skal sikre, at vi lykkes med det, Ankestyrelsen er sat i verden for - nemlig at sikre retssikkerhed for borgerne, også i første instans.

Vores opgaver

Ankestyrelsen afgør klager, koordinerer praksis og laver undersøgelser om udviklingen på social- og beskæftigelsesområdet.

Praksiskoordinering

En af Ankestyrelsens kerneopgaver er at sikre, at borgere med ensartede sager får ens afgørelser og sagsbehandling overalt i landet.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31/03 2020

Sidst opdateret 31/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring