Gå til indhold

Juli 2021

I Nyt om beskæftigelse for juli måned kan du læse om Ankestyrelsens fokus på klagesager vedrørende resssouceforløbsydelse og om en ny undersøgelse om virksomhedspraktik. Vi har lavet en ny vejledning om afgørelsesbegrebet, og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser inden for beskæftigelsesområdet. Vi ønsker dig god læselyst og en god sommer.

Ankestyrelsen sætter nu fokus på klagesager vedrørende ressourceforløbsydelse – fradrag, indtægt og formue
Ankestyrelsen har siden 2018 arbejdet med at systematisere styrelsens viden på de enkelte klagesagsområder. I 2020 omgjorde vi 41 pct. af klagesagerne om ressourceforløbsydelse, og vi vil i en kommende række artikler hjælpe kommunerne til at træffe flere rigtige afgørelser ved at tematisere de problemområder, som vores vidensopsamling har vist i de omgjorte klagesager.

Læs artiklen på vores hjemmeside

Undersøgelse: Virksomhedspraktik er et nøgleredskab i kommunernes beskæftigelsesindsats
Ankestyrelsen har undersøgt udvalgte kommuners strategi for og praktiske brug af virksomhedspraktik. Undersøgelsen viser, at virksomhedspraktik er et centralt redskab i kommunernes arbejde med at få ledige borgere i job.

Læs artikel og hent undersøgelsen

Ny vejledning om afgørelsesbegrebet
Kommunerne træffer hvert år et meget stort antal afgørelser, som kan påklages til Ankestyrelsen. Men hvornår er der reelt tale om en afgørelse? Og hvornår er der tale om procesledende beslutninger og faktisk forvaltningsvirksomhed? Ankestyrelsen har offentliggjort en ny vejledning om afgørelsesbegrebet, som hjælper kommunerne på vej.

Læs artikel og hent vejledningen

Praksisnotater
Ankestyrelsen afgør hvert år 1200 kommunale sager på møder, hvor beskikkede medlemmer deltager. Det kalder vi temamøder. Til hvert møde laver vi et praksisnotat om det sagsområde eller tema, som skal behandles.

Se notat om sanktioner for udeblivelse fra tilbud (§ 36) eller fra samtale (§ 37) og manglende booking af samtale (§ 37a) efter aktivloven

Se alle praksisnotater

Kurser og Læring
Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på beskæftigelsesområdet, så tilmeld dig ét af vores formidlings- og undervisningstilbud.

Åbne online dialogmøder på beskæftigelsesområdet for kommunerne – gratis deltagelse
Ankestyrelsen inviterer til to virtuelle dialogmøder i efteråret 2021 om den nyeste praksis inden for sygedagpenge, jobafklarings- og ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Dialogmøderne er for faglige ledere/fagkoordinatorer i kommunernes jobcentre og ydelseskontorer, som gerne vil opdateres på den nyeste praksis inden for beskæftigelsesområdet.

Der er stadig ledige pladser den 23. september og den 9. december 2021.

Læs mere og tilmeld dig her

Åbne betalingskurser i 2. halvår 2021
Vi glæder os til efter sommerferien, når vi igen kan mødes fysisk med vores kursister på Scandic i København og Horsens. Vi har en bred vifte af relevante kursustilbud:

Den 14. september 2021 i Horsens: Kursus i tilbagebetaling efter aktivloven (Du kan også vælge kurset den 23. september i København).

Den 16. september 2021 i København: Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og i jobafklaringsforløb (Du kan også vælge kurset den 21. september i Horsens).

Den 28. september 2021 i Horsens: Udvidet kursus om førtidspension (Du kan også vælge kurset den 7. oktober i København).

Den 26. oktober 2021 i Horsens: Rådighedspligten i aktivlovens §§ 13 – 13c. (Du kan også vælge kurset den 3. november i København).


Se alle vores betalingskurser i vores kursuskalender

Skræddersyede kurser og længerevarende læringsforløb
Som et supplement til vores åbne betalingskurser tilbyder vi også at undervise en hel afdeling i et bestemt fagområde.

Læs mere om de skræddersyede kurser og læringsforløb

Du er også velkommen til at kontakte os på ast@ast.dk

Følg Ankestyrelsen på LinkedIn

Vidste du, at Ankestyrelsen er på LinkedIn? Her kan du også følge med i vores arbejde på beskæftigelsesområdet, holde dig ajour med aktuelle kurser samt læse om Ankestyrelsen som arbejdsplads.

Følg os på LinkedIn

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring