Gå til indhold

Maj 2021

I Nyt om arbejdsskade for maj kan du bl.a. læse en ny principmeddelelse som handler om anmeldelsesfrist og fristens udløb for en arbejdsskade. Og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser og webinarer på området. God fornøjelse.

Landsretsdom om tab af erhvervsevne i arbejdsskadesager ændrer ikke Ankestyrelsens praksis

En arbejdsskade kan medføre, at tilskadekomne får erstatning for tab af erhvervsevne. Ifølge lovens ordlyd får man ikke erstatning, hvis tabet af erhvervsevne er mindre end 15 pct., men det kan man godt i praksis efter en konkret vurdering. I en dom har Østre Landsret foretaget sådan en konkret vurdering og fastsat en erstatning i et tilfælde, hvor Ankestyrelsen ikke havde givet erstatning, men dommen tilsidesætter ikke Ankestyrelsens praksis. 

Læs artikel om landsretsdom om tab af erhvervsevne i arbejdsskadesager  

 

Ankestyrelsens principmeddelelse 7-21 om arbejdsskade - anmeldelsesfrist - fristens udløb 

Principmeddelelsen fastslår, at arbejdsgiver har pligt til at anmelde en arbejdsskade. Hvis arbejdsgiver ikke anmelder arbejdsskaden, har tilskadekomne eller dennes efterladte selv mulighed for at anmelde arbejdsskaden.

Denne principmeddelelse handler om, hvornår på døgnet fristen udløber for tilskadekomnes anmeldelse af en arbejdsskade.

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20210927025

 

Kurser og læring

Åbne betalingskurser på arbejdsskadeområdet i det tidlige efterår 2021

Den 22. september 2021 i København: Grundlæggende kursus om erhvervsevnetab og årsløn (Du kan også vælge kurset den 29. september 2021 i Horsens).

Se alle vores betalingskurser her.

Skræddersyede kurser og længerevarende læringsforløb
Som et supplement til vores åbne betalingskurser tilbyder vi også at undervise en hel afdeling i et bestemt fagområde.

Læs mere om de skræddersyede kurser og læringsforløb


Du er også velkommen til at kontakte os på ast@ast.dk

Følg Ankestyrelsen på LinkedIn

Vidste du, at Ankestyrelsen er på LinkedIn? Her kan du også følge med i vores arbejde på arbejdsskadeområdet, holde dig ajour med aktuelle kurser samt læse om Ankestyrelsen som arbejdsplads.

Følg os på LinkedIn

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring