Erhvervsmæssige kvalifikationer opnået i tredjelande

Psykologer, som er statsborgere i tredjelande, der ikke er omfattet af de særlige regler for nordiske statsborgere og statsborgere i et EU/EØS-land eller et land, som EU har indgået aftale med, kan ansøge Psykolognævnet om anerkendelse af deres udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer. Psykolognævnet meddeler sin afgørelse efter individuel vurdering af de udenlandske kvalifikationer.

For nærmere oplysninger se under:

"Ansøgning om anerkendelse af udenlandske kvalifikationer".

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 01/10 2015

Sidst opdateret 01/10 2015

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring