Gå til indhold

Erhvervsmæssige kvalifikationer opnået i et andet nordisk land

Indtil den 20. februar 2020 har der for nordiske statsborgere der, ud over at er omfattet af Rådets direktiv nr. 2005/36/EF også været en nordiske overenskomst  af 14. juni 1993 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet, jf. bekendtgørelse nr. 81 af 8. september 1994.

Nordiske statsborgere uddannet i et af de øvrige nordiske lande vil oftest være autoriseret allerede i forbindelse med deres grunduddannelse i psykologi.

I henhold til den nordiske overenskomst af 14. juni 1993 samt senere aftale af 11. november 1998, bek. nr. 23 af 28. juni 2001, havde ansøgere, som har opnået godkendelse (autorisation) i et af de andre nordiske lande umiddelbart ret til at få autorisation som psykolog i Danmark.

Den del af overenskomsten, der vedrører psykologer er blevet opsagt den 20. februar 2020. 

Det betyder, at man skal søge om anerkendelse af ens udenlandske kvalifikationer som psykolog, selv om man er autoriseret psykolog i et andet nordisk land. 

Først efter en afgørelse om anerkendelse af ens udenlandske kvalifikationer kan man søge om autorisation, og en ansøgning om autorisation foregår på lige vilkår med andre psykologer, der søger om autorisation i Danmark.

Link til den nye bekendtgørelse, der beskriver, at overenskomsten vedrørende psykologer er opsagt finder du her.  Det er beskrevet i artikel 11.

  Sidst opdateret 06.09.2021

  Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

  Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

  Mail: ast@ast.dk

  Sikker mail: sikkermail@ast.dk

  Tilgængelighedserklæring