Erhvervsmæssige kvalifikationer opnået i et andet nordisk land

Indtil den 20. februar 2020 har der for nordiske statsborgere der, ud over at er omfattet af Rådets direktiv nr. 2005/36/EF også været en nordiske overenskomst  af 14. juni 1993 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet, jf. bekendtgørelse nr. 81 af 8. september 1994.

Nordiske statsborgere uddannet i et af de øvrige nordiske lande vil oftest være autoriseret allerede i forbindelse med deres grunduddannelse i psykologi.

I henhold til den nordiske overenskomst af 14. juni 1993 samt senere aftale af 11. november 1998, bek. nr. 23 af 28. juni 2001, havde ansøgere, som har opnået godkendelse (autorisation) i et af de andre nordiske lande umiddelbart ret til at få autorisation som psykolog i Danmark.

Den del af overenskomsten, der vedrører psykologer er blevet opsagt den 20. februar 2020. 

Hvis man har opnået autorisation i et andet nordisk land, skal man nu søge om autorisation på lige vilkår med psykologer, der har opnået autorisation i Danmark.

Link til den nye bekendtgørelse, der beskriver, at overenskomsten vedrørende psykologer er opsagt finder du her.  Det er beskrevet i artikel 11.

  Handlinger tilknyttet webside

  Sidst opdateret 17.11.2020

  Sidst opdateret 17.11.2020

  Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

  Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

  Mail: ast@ast.dk

  Sikker mail: sikkermail@ast.dk

  Tilgængelighedserklæring