Gå til indhold

Erhvervsmæssige kvalifikationer opnået i andre EU/EØS-lande

Statsborgere i et EU/EØS-land eller et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af et bestemt erhverv, er omfattet af reglerne i Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. december 2005. 

Hvis man som statsborger i et EU/EØS-land ønsker at etablere sig som psykolog i Danmark skal man ansøge Psykolognævnet om anerkendelse af sine erhvervsmæssige kvalifikationer. Se nærmere under "Ansøgning om anerkendelse af udenlandske kvalifikationer".

Hvis man alene ønsker at udøve erhvervet midlertidigt og lejlighedsvist skal man sende en anmeldelse til Psykolognævnet. Se nærmere under "midlertidig og lejlighedsvis udøvelse af erhvervet".

Vedrørende vurderingen af og dokumentationen for erhvervsmæssige kvalifikationer fra EU/EØS-lande kan der endvidere henvises til EU-kommissionens Adfærdskodeks vedrørende direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (2005/36/EF).

Adfærdskodeks om anerkendelsesdirektivet:

Sidst opdateret 30.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring