Gå til indhold

Autorisation efter anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Når man har opnået Psykolognævnets anerkendelse af sine udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer har man mulighed for at søge om autorisation som psykolog på lige fod med personer, der er i besiddelse af et dansk eksamensbevis i psykologi.

Det forudsætter, at man har gennemført den praktiske uddannelse i henhold til Psykolognævnets retningslinjer. 

Her kan du læse mere om autorisation som psykolog, herunder hvordan du dokumenterer at have gennemført den praktiske uddannelse. 

Se mere under fanen "Autorisation som psykolog".

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring