Autorisation efter anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Når man har opnået Psykolognævnets anerkendelse af sine udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer har man mulighed for at ansøge Psykolognævnet om autorisation som psykolog på lige fod med personer, der er i besiddelse af et dansk eksamensbevis i psykologi. Dette forudsætter, at øvrige betingelser for autorisation er opfyldt i forhold til omfanget og indholdet af den praktiske uddannelse samt supervision, jf. nævnets retningslinier for den praktiske uddannelse. Blandt andet skal man have arbejdet mindst 2 år på fuld tid efter endt kandidateksamen og have modtaget mindst 160 timers supervision på sine psykologfaglige arbejdsopgaver.

Dokumentation for ansættelse(r) og supervision foretages på Psykolognævnets blanketter og øvrige bilag indsendes sammen med ansøgningsskemaet til Psykolognævnet. 

Psykolognævnet modtager som udgangspunkt kun bilag i kopi og ikke originaldokumenter.Se mere under "Autorisation".

Sidst opdateret 24.05.2016