Erhvervsmæssige kvalifikationer opnået i et andet nordisk land

For nordiske statsborgere gælder, at de ud over at være omfattet af Rådets direktiv nr. 2005/36/EF også er omfattet af den nordiske overenskomst  af 14. juni 1993 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet, jf. bekendtgørelse nr. 81 af 8. september 1994.

Nordiske statsborgere uddannet i et af de øvrige nordiske lande vil oftest være autoriseret allerede i forbindelse med deres grunduddannelse i psykologi.

I henhold til den nordiske overenskomst af 14. juni 1993 samt senere aftale af 11. november 1998, bek. nr. 23 af 28. juni 2001, har ansøgere, som har opnået godkendelse (autorisation) i et af de andre nordiske lande umiddelbart ret til at få autorisation som psykolog i Danmark.

Disse ansøgere skal derfor ikke først ansøge om anerkendelse af deres udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer, men kan direkte sende en ansøgning om autorisation til Psykolognævnet. Nævnet har udarbejdet et skema til ansøgning om autorisation. 

Ansøgningen vedlægges følgende dokumenter:

  • Dokumentation for navn, fødselsdato og statsborgerskab (f.eks. i form af bekræftede kopier af relevante sider i pas) samt dansk CPR-nummer, hvis dette foreligger
  • Eventuel navneforandringsattest/vielsesattest
  • Dokumentation for uddannelsen (bekræftet kopi af eksamensbevis)
  • Dokumentation for autorisationen (godkendelsen) i form af bekræftet kopi af autorisationen.

Ansøgningsskema autorisation

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 20/01 2020

Sidst opdateret 20/01 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk