Undersøgelser på børneområdet

Ankestyrelsens undersøgelser om børneområdet. Du kan bl.a. finde undersøgelse om børn og handicap, adoption, anbringelse og familie.
2018 Børn og unge, Anbringelse

Kontinuitet i anbringelser

2018 Børn og unge, Kriminalitet, Anbringelse

Pædagogisk praksis på de sikrede døgninstitutioner

2018 Børn og unge, Årsberetninger - Klagenævnet for Specialundervisning

Årsrapport for 2017 for Klagenævnet for Specialundervisning

2017 Børn og unge, Anbringelse

Plejefamilier, delrapport 3 - supplerende støtte

2017 Adoption

Åbenhed i adoption

2017 Familie, Redegørelse

Sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark, 2016

2017 Adoption, Årsberetninger - Adoptionsnævnet

Årsberetning 2016 - tilsyn med de formidlende organisationer

2016 Kriminalitet, Børn og unge, Anbringelse

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

2016 Børn og unge, Årsberetninger - Klagenævnet for Specialundervisning

Årsrapport 2015 for Klagenævnet for Specialundervisning

2016 Børn og unge, Anbringelse, Familie

Undersøgelse af forældrebetaling for døgntilbud

2016 Anbringelse, Børn og unge, Familie

Ankestyrelsens undersøgelse om samværssager

2015 Børn og unge, Anbringelse

Ankestyrelsens evaluering af Overgrebspakken

2015 Familie, Statistik – bilstøtte

Årsstatistik 2014: Støtte til køb af handicapbil

2015 Familie, Statistik – brugere af botilbud

Botilbudsstatistik 2014

2015 Familie, Statistik – førtidspension

Lidt flere nye førtidspensionister i 2014

2015 Statistik – førtidspension, Familie

Tendenser for førtidspensioner 2015:1

2015 Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp, Børn og unge

Praksisundersøgelse om kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen

2015 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2014:4

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 11.12.2020

Sidst opdateret 11.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring