Gå til indhold

Undersøgelser på børneområdet

Ankestyrelsens undersøgelser om børneområdet. Du kan bl.a. finde undersøgelse om børn og handicap, adoption, anbringelse og familie.
2024 Børn og unge

Børnesagsbarometret 2024

2024 Børn og unge, Anbringelse, Statistik – anbringelse

Afrapportering af kommunernes brug af servicelovens § 64 stk. 3 og 4 2023

2023 Adoption, Årsberetninger - Adoptionsnævnet

Årsberetning 2022 - Ankestyrelsens tilsyn på adoptionsområdet

2023 Social, Handicap, Børn og unge, Misbrug, Udsatte voksne, Ældre, Handicap børn

Udvidet statistik om kommunernes afgørelser efter serviceloven

2023 Børn og unge, Social, Familie, Anbringelse

Børnesagsbarometret 2023

2023 Handicap, Børn og unge, Anbringelse, Hjemløshed, Udsatte voksne, Handicap børn, Retssikkerhedsenheden, Social

Retssikkerhedsenhedens undersøgelse om kommunernes arbejde med retssikkerhed på socialområdet

2023 Børn og unge, Anbringelse, Familie

Beslutninger i et barns hverdag under en anbringelse

2023 Adoption, Årsberetninger - Ankestyrelsen

Årsberetning for Adoptionsnævnet 2022

2023 Handicap, Familie, Handicap børn, Retssikkerhedsenheden, Social

Sektoransvarsprincippet ved problematisk skolefravær hos børn med handicap

2023 Adoption

PAS evaluering 2017-2021

2023 Børn og unge, Anbringelse, Statistik – anbringelse

Afrapportering af kommunernes brug af servicelovens § 64 stk. 3 og 4 2022

2023 Børn og unge, Integration, Familie, Forebyggelse af ekstremisme, Anbringelse, Udlændinge

Kommunal praksis i sager med udsatte børn og unge med ikke-vestlig baggrund

2023 Familie, Børn og unge, Familieret

Ankestyrelsens undersøgelse om ungekrisecenteret Joannahuset

2023 Adoption, Årsberetninger - Adoptionsnævnet

Årsberetning 2021 - Ankestyrelsens tilsyn på adoptionsområdet

2022 Integration, Børn og unge, Udlændinge, Beskæftigelse, Udsatte voksne

Kommuners oplevelser med samarbejdspartnere i sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Sidst opdateret 11.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring