Undersøgelser på børneområdet

Ankestyrelsens undersøgelser om børneområdet. Du kan bl.a. finde undersøgelse om børn og handicap, adoption, anbringelse og familie.
2010 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspension 2010:1

2010 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspension 2009:4

2010 Børn og unge, Årsberetninger - Klagenævnet for Specialundervisning

Årsrapport 2009

2010 Handicap, Børn og unge

Tabt arbejdsfortjeneste

2009 Familie, Statistik – brugere af botilbud

Brugere opholder sig længere tid på forsorgshjem og herberger

2009 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2009:3

2009 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2009:2

2009 Familie, Statistik – arbejdsskadesager

Ankestyrelsen afgør flest sager om arbejdsulykker

2009 Handicap, Børn og unge, Kriminalitet, Anbringelse, Udsatte voksne

Kommuner og regioner har fokus på tilsynet

2009 Familie, Statistik – anbringelse

Anbringelsesstatistik 2008

2009 Familie, Statistik – bilstøtte

Kortere sagsbehandlingstid ved ansøgning om handicapbil

2009 Familie, Statstik – afgørelser i nævnene

Flere afsluttede sager i beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn

2009 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2009:1

2009 Anbringelse, Handicap, Børn og unge, Handicap børn

Sagsbehandling på området for udsatte børn og unge

2009 Familie, Statistik – bilstøtte

Støtte til køb af handicapbil: Årsstatistik 2007

2009 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2008:4

2009 Børn og unge, Årsberetninger - Klagenævnet for Specialundervisning

Årsrapport 2008

2009 Familie, Statistik – brugere af botilbud

Hver nat sover 2.000 personer på forsorgshjem eller herberg

2008 Familie, Statstik – afgørelser i nævnene

Ankestatistik for beskæftigelsesankenævn og sociale nævn 2007

2008 Familie, Statistik – arbejdsskadesager

Flest klager ved skader i bevægeapparatet

2008 Familie, Statistik – førtidspension

Tendenser for førtidspensioner 2008:3

2008 Handicap, Børn og unge, Handicap børn

Hjælp til forældre med handicappede eller alvorligt syge børn

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 11.12.2020

Sidst opdateret 11.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring