Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 8/2014 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Fastholdelse af påbud om at sikre anvendelsen af en pressemaskine

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at sikre en pressemaskine i en maskinfabrik, så maskinen kan anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Nævnet lagde vægt på, at der var risiko for at få hænderne klemt mellem maskinens stempel/krydshoved og det sted, hvor emnerne placeres, når maskinen kører. Nævnet fastholdt også et påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Ophævelse af påbud om at forebygge risikoen for vold og trusler ved røveri

Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede et påbud om at forebygge risikoen for vold og trusler ved røveri i en dagligvarebutik. Nævnet lagde vægt på, at det ikke i sig selv indebærer en risiko, at medarbejdere ved vagtskifte går igennem butikken med  cashbox eller kassette, når blot transporten foregår diskret.

Påbud om straks at sørge for, at brandslukning foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at brandslukning skal foregå forsvarligt. Nævnet lagde vægt på, at der ikke var taget tilstrækkelige forholdsregler i forhold til røgdykkernes sikkerhed, da de blev indsat i en bygning.  Bl.a. fungerede radioforbindelsen mellem røgdykkerne og holdlederen ikke.

Fastholdelse af påbud om at udarbejde ATEX-APV for melsilo

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at et bageri skulle udarbejde en ATEX–APV, fordi der i en melsilo og tilhørende anlæg kan opstå fare fra en eksplosiv atmosfære. Nævnet fastholdt også et påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Fastholdelse af påbud om mekanisk udsugning ved en pladesav i en trælastforretning

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at etablere mekanisk udsugning i en trælasthal, sådan at udsugningsluften blev ledt ud i det fri i stedet for at recirkulere. Nævnet fastholdt også et påbud om at få hjælp til det fra en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet.  Nævnet fastholdt også et påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Fastholdelse af påbud om at sikre ansatte i kontrolrum mod forurening fra et forbrændingsanlæg

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at sikre, at medarbejderne i et kontrolrum for en kran på et forbrændingsanlæg ikke udsættes for støv og ildelugt fra anlægget, og hvis dette ikke kan hindres etablere et mekanisk udsug, der så vidt muligt fjerner forureningen ved kilden.

Påbud om straks at sikre forsvarlig anvendelse af en rundsav sendt tilbage til Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at en sag med påbud om at sikre forsvarlig anvendelse af en rundsav ikke var tilstrækkeligt oplyst til, at nævnet kunne træffes en afgørelse. Nævnet sendte sagen tilbage til Arbejdstilsynet.

Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Afgørelserne kan først søges frem, når de er frigivet på Retsinformation.

Afgørelserne kan søges i Retsinformation under udvidet søgning af afgørelser ved at anvende sagens journalnummer.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Hent hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Nr. 8/2014 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring