Gå til indhold

Gebyr for behandling af ansøgning

Det koster 1650 kr. at få behandlet en ansøgning om autorisation som psykolog.

Gebyret betales for selve behandlingen af ansøgningen

Det betyder, at vi først behandler din ansøgning, når vi har modtaget gebyret.

Gebyret skal derfor betales samtidig med, at ansøgningen om autorisation sendes til Psykolognævnet.

Du får ikke dine penge tilbage, hvis du får afslag på din ansøgning, fordi det er selve behandlingen af din ansøgning, du betaler for.  

Hvis du opfylder betingelserne for autorisation, sender vi en afgørelse herom sammen med dit autorisationsbevis. Autorisationen har virkning fra datoen i afgørelsesbrevet.

Betalingsoplysninger

Gebyret skal være indbetalt ved indgivelse af ansøgningen. 

Gebyret kan indbetales på Psykolognævnets konto:

Registreringsnummer 0216 Kontonummer 4069201946.                   

Skriv dit navn og cpr.nr., så vi kan identificere indbetalingen.

Betaling fra udlandet kan også foregå via:

Iban-nummer: DK9002164069201946 eller

Swift: DABADKKK.

Se reglerne om betaling af gebyr for behandling autorisationsansøgninger.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring