Gå til indhold

Autorisationsordning for psykologer

Psykologer kan søge om at blive autoriseret af Psykolognævnet.

Ordningen er frivillig, og autorisation er ikke en betingelse for at kunne udføre psykologfagligt arbejde i Danmark. Dog skal bl.a. undersøgelser af børn og forældremyndighedsindehavere, der iværksættes som led i en børnefaglig undersøgelse, udfærdiges af autoriserede psykologer. Læs mere herom nederst på siden.

Hvordan bliver jeg autoriseret psykolog?

For at blive autoriseret psykolog skal man gennemføre den praktiske uddannelse til autorisation. Indholdet af uddannelsen er bestemt af Psykolognævnet.

På linket nedenfor finder du retningslinjerne for uddannelse samt et bilagsdokument:

Psykolognævnets retningslinjer for den praktiske uddannelse.

Bilagsdokument til retningslinjerne.

Bilagsdokumentet indeholder bl.a. definitioner på udredning og intervention over for de forskellige målgrupper samt information om, hvordan du dokumenterer, at du har gennemført den praktiske uddannelse. Bilagsdokumentet opdateres løbende ved behov. 

Betingelserne for autorisation er overordnet følgende:

Uddannelsens varighed

 • 2 års praktisk arbejde på fuld tid 

Uddannelsens indhold

 • Konfrontationstimer
  • 500 timer med udredning og
  • 500 timer med intervention, hvoraf
   • 200 timer over for individer og
   • 200 timer over for grupper eller
   • 200 timer over for organisationer
 • Supervision
  • 160 timer i alt ved mindst to forskellige supervisorer, hvoraf
   • 40 timer skal være individuel supervision og
   • 40 timer skal være gruppesupervision og
   • 40 timer skal være ved samme eksterne supervisor.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til kravene til autorisation, eller hvordan du dokumenterer uddannelsen, anbefaler vi, at du i første omgang søger vejledning i dokumentet med retningslinjerne og i bilagsdokumentet, som du finder ovenfor. Derudover indeholder de konkrete blanketter også vejledning om, hvordan de skal udfyldes.

Hvis du stadig er i tvivl, er du velkommen til at kontakte Psykolognævnets sekretariat for nærmere vejledning.

Vi bemærker, at vi ikke kan forhåndsgodkende en ansøgning eller de forskellige forløb i den praktiske uddannelse. Vi kan først foretage en egentlig vurdering af en ansøgning, når vi modtager den til behandling.

Se her, hvordan du sender kontakter Psykolognævnet. 

Arbejdsopgaver, der kræver autorisation

Autorisation er ikke obligatorisk for at kunne arbejde som psykolog i Danmark.

Dog er det inden for nogle psykologfaglige arbejdsområder et lovkrav, at arbejdet udføres af en autoriseret psykolog. Det gælder f.eks. udarbejdelse af psykologiske undersøgelser af børn og forældremyndighedsindehavere, der iværksættes som led i en børnefaglig undersøgelse. Det fremgår af servicelovens § 50, stk. 5.

Derudover er det efter servicelovens § 109, stk. 8 et krav, at den psykologbehandling, der skal tilbydes mindreårige, som ledsager moren under hendes midlertidige ophold på et krisecenter, udføres af en autoriseret psykolog.

Sidst opdateret 04.04.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring