Gå til indhold

Autorisation som psykolog

Psykologer kan søge om at blive autoriseret af Psykolognævnet.

Ordningen er frivillig, og autorisation er derfor ikke en betingelse for at kunne udføre psykologfagligt arbejde i Danmark.

Hvem har ret til at få autorisation som psykolog i Danmark?

Ret til at få autorisation som psykolog har enhver, der her i landet:

1) har bestået kandidateksamen i psykologi, psykologisk-pædagogisk kandidateksamen (cand.pæd.psych.) eller dermed ligestillet eksamen, og som

2) har gennemgået en af Psykolognævnet nærmere bestemt supplerende praktisk uddannelse af 2 års varighed.

Her kan du se, hvilke danske uddannelser der giver ret til at anvende titlen "psykolog" og dermed til at blive autoriseret psykolog i Danmark.

Hvilke krav skal man opfylde for at blive autoriseret som psykolog i Danmark?

Læs om kravene til at blive autoriseret psykolog her. 

Er du uddannet psykolog i udlandet?

Ret til at få autorisation som psykolog har endvidere enhver, der i udlandet har gennemgået en uddannelse, som kan ligestilles med ovenfor nævnte uddannelser.

Hvis du er uddannet inden for psykologi i udlandet, skal du i første omgang søge om at få dine udenlandske kvalifikationer anerkendt af Psykolognævnet, før du kan søge om autorisation som psykolog.

Læs mere om anerkendelse af udenlandske kvalifikationer som psykolog

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring