Gå til indhold

Udgifter og tilskud til adoption

Der er udgifter forbundet med at adoptere et barn fra et andet land.

Gebyr

Den største er det gebyr, som skal betales til den formidlende organisation.

Du kan finde flere oplysninger om gebyrer på DIAs hjemmeside.

DIA

Herudover er der udgifter til det adoptionsforberedende kursus (2.500 kr. pr. deltager i 2016).

Flere oplysninger om det adoptionsforberedende kursus

Endelig er der rejseudgifter, som varierer meget fra land til land. Du kan også forvente udgifter til lægeattester, eventuelle vaccinationer og andet.

Adoptionstilskud

Der ydes et adoptionstilskud fra staten. Tilskuddet kan søges, efter barnet er hjemtaget.

Find flere oplysninger om adoptionstilskud på borger.dk

Betingelser for at blive godkendt som adoptant

For at blive godkendt som adoptant skal man opfylde nogle generelle krav. Man skal også konkret undersøges og vurderes for at kunne blive anset for egnet til at opfostre et adoptivbarn.
Desuden er det et krav, at man har deltaget i et adoptionsforberedende kursus. Hvis man bliver godkendt og ønsker at adoptere et udenlandsk barn, skal man normalt tilmelde sig den adoptionsformidlende organisation for at få anvist et barn og for at få gennemført adoptionsprocessen i barnets hjemland.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring