Gå til indhold

National adoption

Hvornår der er tale om en national fremmedadoption?

National fremmedadoption er adoption af et barn, der bor her i landet, og hvor adoptanterne ikke har en sådan tilknytning til barnet eller dets forældre – f.eks. i form af familierelationer - at der er tale om en familieadoption.

Nationale fremmedadoptioner er almindeligvis anonyme. Adoptionssagen kan blive behandlet som en fremmedadoption, selvom ansøgeren i forvejen har et kendskab eller en tilknytning til det barn, han eller hun ønsker at adoptere.

Ansøgning om godkendelse som adoptant sendes til Familieretshuset på det sted, hvor du bor eller opholder dig. Du skal bl.a. udfylde et oplysningsskema, som du kan få hos Familieretshuset.

Betingelser for at blive godkendt som adoptant

For at blive godkendt som adoptant skal man opfylde nogle generelle godkendelseskrav. Man skal også konkret undersøges og vurderes for at kunne blive anset for egnet til at opfostre et adoptivbarn. Desuden er det et krav, at man har deltaget i et adoptionsforberedende kursus. Hvis man bliver godkendt og ønsker at adoptere et udenlandsk barn, skal man normalt tilmelde sig en adoptionsformidlende organisation for at få anvist et barn og for at få gennemført adoptionsprocessen i barnets hjemland.

Flere oplysninger om det adoptionsforberedende kursus

Sidst opdateret 04.01.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring