Gå til indhold

International adoption

Hvornår der er tale om en international fremmedadoption?

International fremmedadoption er adoption af et barn, der har bopæl i et andet land, og hvor ansøgerne ikke har en sådan tilknytning – f.eks. familierelation til barnet eller dets forældre - at der er tale om en familieadoption.

Anonym adoption

Ved international fremmedadoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som han eller hun ønsker at adoptere. Barnet vil normalt blive anvist til ansøgeren gennem den formidlende organisation, og barnets biologiske forældre vil normalt ikke kunne få kendskab til, hvem adoptivforældrene er (anonym adoption).

Selvom ansøgerne i forvejen har et vist kendskab eller en vis tilknytning til det barn, som de ønsker at adoptere, vil adoptionssagen blive behandlet som en fremmedadoption. Undtagelsen er, hvis der foreligger det særligt tætte forhold, som gør, at adoptionen er en familieadoption.

Betingelser for at blive godkendt som adoptant

For at blive godkendt som adoptant skal man opfylde nogle generelle godkendelseskrav. Man skal også konkret undersøges og vurderes for at kunne blive anset for egnet til at opfostre et adoptivbarn. Desuden er det et krav, at man har deltaget i et adoptionsforberedende kursus. Hvis man bliver godkendt og ønsker at adoptere et udenlandsk barn, skal man normalt tilmelde sig den adoptionsformidlende organisation for at få anvist et barn og for at få gennemført adoptionsprocessen i barnets hjemland.

Læs om undersøgelses- og godkendelsesforløbet her.

Sidst opdateret 26.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring