Gå til indhold

Selve godkendelsen

Der er den 1. januar 2016 indført en ny ramme for godkendelsen som adoptant (generel godkendelse). Godkendelsesrammen beskriver alder og fysisk og psykisk tilstand hos det barn, som ansøgeren godkendes til at kunne adoptere.

Ved godkendelse som adoptant forstås en godkendelse til at adoptere et barn i alderen 0-48 måneder, hvor den samlede viden ikke taler afgørende imod, at barnet har et normalt udviklingspotentiale i fysisk og psykisk henseende. Det skal forstås på den måde, at barnet med tiden vil kunne blive selvhjulpent og i stand til at klare en almindelig tilværelse, eventuelt med begrænset brug af støtteforanstaltninger.

Hvis forhold hos barnet konkret vurderes at medføre, at barnet ikke har et normalt udviklingspotentiale, eller der er en betydelig risiko herfor, falder det konkrete barn uden for godkendelsen til adoption. En adoption vil i disse tilfælde kræve en konkret godkendelse til at adoptere barnet.

Når det skal vurderes, om et barn er omfattet af godkendelsesrammen, vil der blive taget stilling til, om barnets eventuelle kendte vanskeligheder er af et så begrænset omfang, at det fortsat er muligt for familien at føre et almindeligt dansk familieliv. Det vil eksempelvis sige, om barnet forudses at ville kunne passes i en almindelig daginstitution og senere følge en almindelig skolegang, eventuelt med begrænset brug af støtteforanstaltninger.

Det indgår også i vurderingen, om barnets vanskeligheder har så begrænset omfang, at det med tiden, når det er blevet voksent, vil være i stand til at blive selvhjulpent i eget hjem, eventuelt med brug af støtteforanstaltninger. Det skal ligeledes kunne antages, at der ikke er så store vanskeligheder hos barnet, at det vil hindre forældrene i at have en almindelig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvis barnet har sygdomme eller handicaps, der må forventes at kræve kontakt til sundhedsvæsenet eller andre offentlige instanser, skal det vurderes, om denne kontakt kan forudses at være af et sådant omfang, at det i sig selv vil medføre væsentlige hindringer i familiens udfoldelser.

Den nye godkendelsesramme gælder for alle ansøgninger, der indgives efter den 1. januar 2016. Dette gælder også ansøgninger om forlængelse af en godkendelse som adoptant og ansøgninger om ændringer af en gældende godkendelsesramme.

Godkendelsesrammerne er ændret på baggrund af den rapport, som en arbejdsgruppe under Ankestyrelsens tidligere Familieretsafdeling afgav. 

Se rapporten her

Se pjece om den nye godkendelsesramme her

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring