Gå til indhold

Udenlandsk barn i forslag til adoption

Formidlingen af udenlandske børn til danske adoptionsansøgere sker via en privat organisation, som er autoriseret af social- og indenrigsministeren. Det drejer sig om Danish International Adoption, DIA.

Du skal have tilmeldt dig den formidlende organisation, hvis du ønsker at adoptere et barn fra et andet land.

I helt særlige tilfælde kan Ankestyrelsen dog tillade, at man gennemfører en adoption uden bistand fra den formidlende organisation.

Matchning

Når man skal vurdere et konkret barn i forhold til en ansøger, vurderer den formidlende organisation i første omgang om barnet ligger inden for ansøgerens godkendelsesramme. Hvis dette er tilfældet, sender organisationen alle oplysninger om barnet sammen med oplysninger om ansøgeren til Ankestyrelsen. Dette sker som udgangspunkt, inden ansøgeren præsenteres for barnet.

Hvis Ankestyrelsen vurderer, at adoptionsforløbet kan fortsætte, underretter Ankestyrelsen organisationen om dette, og organisationen sender forslaget til ansøgeren eller ansøgerne, som inden for kort tid skal beslutte, om de er indstillet på at modtage barnet.

Hvis den formidlende organisation er i tvivl om, hvorvidt barnet ligger inden for ansøgerens godkendelsesramme, eller vurderer, at barnet ligger uden for ansøgerens godkendelse, skal sagen forelægges Adoptionssamrådet i Statsforvaltningen.

Udvidelse af godkendelsen

Hvis barnet ligger uden for ansøgerens godkendelse, kan ansøgeren vælge at ansøge om udvidelse af godkendelsen til at omfatte barnet. Det er Adoptionssamrådet, der bestemmer, om godkendelsen kan udvides.

Når man skal tage stilling til, om man vil adoptere et konkret barn, har man mulighed for at få rådgivning af en uvildig sagkyndig børnelæge ansat af Adoptionsnævnet.

Du kan kun søge rådgivning hos nævnets børnelæger i forbindelse med selve matchningsforslaget.

Rådgivning via rådgivende børnelæger

Betingelser for at blive godkendt som adoptant

For at blive godkendt som adoptant skal man opfylde nogle generelle krav. Man skal også konkret undersøges og vurderes for at kunne blive anset for egnet til at opfostre et adoptivbarn. Desuden er det et krav, at man har deltaget i et adoptionsforberedende kursus. Hvis man bliver godkendt og ønsker at adoptere et udenlandsk barn, skal man normalt tilmelde sig den adoptionsformidlende organisation for at få anvist et barn og for at få gennemført adoptionsprocessen i barnets hjemland.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring