Forside » Børn & Familie » Sager om børn og unge » Anbringelse uden samtykke » Hvad betyder informeret samtykke og tvangsmæssig anbringelse trods samtykke

Hvad betyder informeret samtykke og tvangsmæssig anbringelse trods samtykke

Når hensynet til barnet eller den unge på afgørende måde taler for det, kan der iværksættes en anbringelse uden samtykke, selvom forældremyndighedsindehaver og den unge over 15 år giver samtykke

Der stilles særlige krav til et samtykke i en anbringelsessag. Der foreligger kun et gyldigt samtykke til en anbringelse, hvis der foreligger et informeret samtykke fra forældremyndighedsindehaver og den unge på 15 år.

Informeret samtykke

Der er tale om et informeret samtykke, når forældremyndighedsindehaver og den unge viser forståelse for formålet med anbringelsen, som det fremgår af handleplanen.

Kun hvis parterne er enige i og indforståede med dette formål, vil der blive tale om en frivillig anbringelse.

Der er ikke tale om et informeret samtykke, hvis det viser sig, at forældremyndighedsindehaveren og den unge ikke har forstået grunden til anbringelsen og stiller betingelser for samtykke. Det kan være, hvis forældremyndighedsindehaveren og/eller den unge kun giver samtykke til anbringelse et bestemt sted eller i et begrænset tidsrum.

I sådanne situationer vil man alene skulle vurdere sagen efter reglerne om anbringelse uden samtykke, idet der ikke er givet et samtykke, man kan tillægge vægt.

Anbringelse med tvang trods informeret samtykke

I de tilfælde, hvor forældremyndighedsindehaver og den unge har givet et informeret samtykke, kan det alligevel være nødvendigt at træffe afgørelse om anbringelse uden samtykke, hvis hensynet til barnet eller den unge på afgørende måde taler for det.

Det kan være tilfælde, hvor det kan frygtes, at forældremyndighedsindehaver vil kræve barnet eller den unge hjemgivet umiddelbart efter anbringelsen har fundet sted.

Sidst opdateret 19.11.2013