Gå til indhold

Frivillige støtteforanstaltninger for et barn eller ung

Det er muligt at hjælpe et barn eller en ung med frivillige støtteforanstaltninger.

Når det er af væsentlig betydning for et barns eller en ungs særlige behov skal kommunen træffe afgørelse om frivillige støtteforanstaltninger i eget hjem.

Kommunen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket gennem en børnefaglig undersøgelse.

Læs mere om særlig støtte og de foranstaltninger, der kan iværksættes i eget hjem herSidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring