Gå til indhold

Undersøgelser i sager om børn og unge

Kommunen skal ved formodning om særlig støtte iværksætte en undersøgelse af et barns eller en ungs forhold. I særlige tilfælde kan der være behov for at træffe afgørelse om en tvangsmæssig undersøgelse af barnet eller den unge

Hvis der er formodning om, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, skal kommunen så vidt muligt i samarbejde med forældrene og barnet eller den unge iværksætte en undersøgelse af både ressourcer og vanskeligheder hos barnet eller den unge, familien og netværket.

En kommune skal udarbejde en børnefaglig undersøgelse af barnets eller familiens forhold, inden der iværksattes foranstaltninger efter reglerne om særlig støtte til børn og unge. 

Det er muligt at træffe afgørelse om, at der skal foretages en børnefaglig undersøgelse, uden at der skal indhentes samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år. 

I de tilfælde, hvor forholdene anses for så alvorlige, at en undersøgelse må være nødvendig for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges sundhed eller udvikling, kan børne- og ungeudvalget beslutte at gennemføre en undersøgelse under ophold på institution eller ved at indlægge barnet eller den unge på sygehus. Dette kan ligeledes gøres uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren eller den unge, der er fyldt 15 år.

Børne- og ungeudvalget har også mulighed for at træffe beslutning om lægelig undersøgelse og behandling, uden at der foreligger samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden.

Sidst opdateret 01.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring