Gå til indhold

Frivillig anbringelse af et barn eller ung uden for hjemmet

Anbringelse udenfor hjemmet er en af de hjælpeforanstaltninger, som kommunen kan sætte i værk, når et barn eller en ung har brug for særlig støtte.

Som et led i kommunens muligheder for at iværksætte frivillige støtteforanstaltninger er det også muligt at anbringe et barn uden for hjemmet med samtykke.

En anbringelse udenfor hjemmet skal ske, når myndigheden vurderer, at det er den foranstaltning, der vil være den mest formålstjenlige i forhold til det behov for hjælp, barnet eller den unge har.

Betingelserne for at anbringe med samtykke er:

  • det er væsentlig betydning for barnets eller den unges særlige behov for støtte
  • støtten til barnet eller den unge kan bedst gives under ophold uden for hjemmet

Der stilles særlige krav til samtykket i en anbringelsessag.

Læs om informeret samtykke her

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring