Gå til indhold

Ungestøtte - støtte til unge mellem 18-22 år

Ungestøtte er et tilbud til tidligere anbragte børn eller unge mellem 18-22 år.

Ungestøtte tilbydes unge i alderen 18-22 år, og tilbuddet gives, når det må anses for at være af væsentlig betydning for de unges behov for støtte og har til formål at hjælpe de unge med en bedre overgang til voksenlivet.

Senest et halvt år før en anbragt ung fylder 18 år, skal kommunen træffe afgørelse om der er behov for ungestøtte.

Kommunen kan tilbyde den unge, der eller har været anbragt uden for hjemmet umiddelbart op til det fyldte 18. år, fire støttemuligheder

  1. Opretholde et døgnophold på det tidligere anbringelsessted
  2. Udpege en fast kontaktperson
  3. At etablere en udslusningsordning i det hidtidige anbringelsessted.
  4. Give andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse.

For unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der umiddelbart inden det fyldte 18. år er anbragt i en plejefamilie, kan kommunen træffe afgørelse om, at døgnopholdet i plejefamilien opretholdes.

For unge, der har haft en kontaktperson, kan kommunen kan træffe afgørelse om at kontaktpersonen opretholdes efter det 18. år.

Sidst opdateret 29.04.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring