Gå til indhold

Hvad betyder informeret samtykke og tvangsmæssig anbringelse trods samtykke

Når hensynet til barnet eller den unge på afgørende måde taler for det, kan der iværksættes en anbringelse uden samtykke, selvom forældremyndighedsindehaver og den unge over 15 år giver samtykke

Der er tale om et informeret samtykke, når forældremyndighedsindehaver og den unge forstår formålet med anbringelsen, som fremgår af handleplanen.

Kun hvis parterne er enige i og indforståede med formålet, vil der blive tale om en frivillig anbringelse.

Der er ikke tale om et informeret samtykke, hvis det viser sig, at parterne ikke har forstået grunden til anbringelsen og stiller betingelser for samtykke. Det kan være, hvis de kun giver samtykke til anbringelse et bestemt sted eller i et begrænset tidsrum.

I sådanne situationer vil man alene skulle vurdere sagen efter reglerne om anbringelse uden samtykke, da der ikke er givet et samtykke, man kan lægge vægt på.

Anbringelse med tvang trods informeret samtykke

I de tilfælde, hvor forældremyndighedsindehaver og den unge har givet et informeret samtykke, kan det alligevel være nødvendigt at træffe afgørelse om anbringelse uden samtykke, hvis hensynet til barnet eller den unge på afgørende måde taler for det.

Det kan være tilfælde, hvor det kan frygtes, at forældremyndighedsindehaver vil kræve barnet eller den unge hjemgivet umiddelbart efter anbringelsen har fundet sted.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring