Gå til indhold

Særligt om anbringelse af unge, der er fyldt 15 år

Når en ung er mellem 15 og 18 år, kan han eller hun give samtykke til en anbringelse uden for hjemmet

En ung, der er fyldt 15 år, kan anbringes uden for hjemmet efter eget ønske trods manglende samtykke fra forældremyndighedsindehaver, hvis

  • anbringelsen er af væsentlig betydning af hensyn til den unges særlige behov
  • problemerne ikke kan løses under den unges fortsatte ophold i hjemmet

Da en sådan afgørelse om anbringelse er uden samtykke fra forældremyndighedsindehaver, træffes afgørelsen efter de samme regler som for en tvangsmæssig anbringelse.

Bestemmelsen finder efter praksis alene anvendelse i de tilfælde, hvor en ung henvender sig til kommunen, og ønsker at blive anbragt uden for hjemme på grund af problemer i hjemmet.

Problemerne skal ikke være "almindelige teenageproblemer", men derimod have en sådan karakter, at forældre ikke bør hindre iværksættelse af en i øvrigt velbegrundet foranstaltning, som den unge ønsker.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring