Gå til indhold

Hjemgivelse

Hvis forældremyndighedsindehaver eller den unge, der er fyldt 15 år, anmoder om hjemgivelse, har kommunen som udgangspunkt altid en pligt til at vurdere anmodningen.

Hvis forældremyndighedsindehaver ønsker, at barnet eller den unge kommer hjem og bor igen, eller den unge, over 15 år, ikke længere ønsker at være anbragt, har kommunen en pligt til vurdere anmodningen om hjemgivelse.

Kommunen har imidlertid ikke pligt til at behandle en anmodning om hjemgivelse, når en sag er under behandling i Ankestyrelsen eller ved domstolene,

Hvis kommunen træffer afgørelse om at hjemgive et tvangsanbragt barn eller ung, skal kommunen umiddelbart orientere børne-og ungeudvalget.

Børn og unge-udvalget kan ikke selv omgøre kommunens afgørelse om hjemgivelse. Men udvalget eller enkelte medlemmer af udvalget kan underrette Ankestyrelsen, hvis der er grundlag for bekymring for barnet eller den unge ved en hjemgivelse.  

Hvis kommunen ikke vil hjemgive

Hvis anmodningen om hjemgivelse ikke kan imødekommes af kommunen og det vurderes, at betingelserne for en anbringelse uden samtykke fortsat er til stede, skal sagen lægges op til behandling for børne- og ungeudvalget til en ny afgørelse.

Børne- og ungeudvalget skal i disse tilfælde tage stilling til, om betingelserne for tvangsanbringelse fortsat er til stede.  

Hvis børne- og ungeudvalget træffer afgørelse om, at der ikke længere er et anbringelsesgrundlag, skal kommunen herefter træffe afgørelse om periode for hjemgivelse.

Fastsættelse af en hjemgivelsesperiode

Hjemgivelsesperioden kan vare fra få dage til 6 måneder afhængig af behovet.

Formålet med en sådan periode er at undgå, at en hjemgivelse sker pludseligt og uden forberedelse, så den kan være til skade for barnets eller den unges trivsel og udvikling.

Barnet eller den unge får hermed mulighed for at sige ordentligt farvel til anbringelsesstedet, og barnet eller den unge kan evt. gennem hyppigere samvær med forældrene vænne sig til at skulle hjem.

Kommunen får samtidig mulighed for at planlægge hjemgivelsen, og eksempelvis vurdere, om der er behov for støtte til barnet eller den unge eller forældrene efter hjemgivelsen og forberede denne støtte.

Det er muligt at klage over kommunens afgørelse om hjemgivelsesperiode til Ankestyrelsen.

Undlade at fastsætte en hjemgivelsesperiode

Kommunen kan undlade at fastsætte en hjemgivelsesperiode i ganske særlige tilfælde.

Særlige tilfælde kan for eksempel være, hvis plejeforældrene flytter eller siger op samtidig med, at barnet eller den unge af andre årsager skal hjemgives. I sådanne tilfælde vil det ofte være bedre for barnet eller den unge at komme hjem med det samme end at blive anbragt hos nye plejeforældre i en kortere hjemgivelsesperiode.

Det kan også være, at hjemgivelsen sker lige op til skolestart, hvor det vurderes at være bedst for barnet eller den unge at komme hjem hurtigt og starte i ny skole samtidig med, at de øvrige børn starter i skole. 

Sidst opdateret 01.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring