Gå til indhold

Ophør af en anbringelse uden for hjemmet

En anbringelse uden for hjemmet skal ophøre, når formålet er nået eller den unge er fyldt 18 år

Som udgangspunkt ophører en anbringelse uden samtykke, når:

  • formålet med anbringelsen er nået 
  • anbringelsen ikke længere tjener sit formål
  • den unge er fyldt 18 år

Under en anbringelse uden for hjemmet har kommunen altid en løbende pligt til at undersøge:

  • om anbringelsen fortsat har et formål i forhold til barnets eller den unges problemer
  • om problemerne kan løses under barnets eller den unges ophold i hjemmet

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring