Gå til indhold

Sagsbehandling i sager om børn og unge

Der er særlige lovpligtige regler for sagsbehandlingen i sager om børn og unge.

Tvangsmæssige afgørelser i sager om børn og unge er af indgribende karakter over for forældre og børn og kræver derfor særlige sagsbehandlingsregler.

For at sikre en ensartet og gennemskuelig fremgangsmåde er der i lovgivningen fastlagt regler, der styrer kommunernes måde at tilrettelægge sagsbehandlingen på.  

Det er vigtigt, at kommunen inddrager barnets eller den unges synspunkter samt holder forældremyndighedsindehaver løbende orienteret.

Det er også vigtigt, at kommunen løbende evaluerer de forhold, der ligger til grund for anbringelsen.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring