Gå til indhold

Et barn skal høres, inden kommunen iværksætter støtteforanstaltninger - børnesamtale

Der skal som hovedregel være en samtale med et barn eller en ung, før en tvangsmæssig afgørelse træffes.

Formålet med børnesamtalen er:

  • at give kommunen et førstehåndskendskab til det barn eller den unge, som sagen drejer sig om, og
  • at få kendskab til barnets eller den unges egen opfattelse af situationen og holdning til den påtænkte afgørelse

Kommunen skal tilbyde barnet eller den unge en samtale inden de træffer en afgørelse, som berører barnet eller den unge, uanset deres alder.

Undtagelse

Samtalen kan undlades, hvis barnets modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod samtalens gennemførelse.

Barnet eller den unge har også ret til at afslå at udtale sig. Hvis barnet eller den unge ikke ønsker at udtale sig, vil oplysningerne herom opfylde lovens krav om, at der skal finde en samtale sted.

Samtidig bør kommunen forsøge at afdække barnets eller den unges holdning til den påtænkte foranstaltning på anden vis, f.eks. ved at tale med personer i barnets eller den unges netværk.

Forældremyndighedsindehaver skal ikke samtykke til samtalen

Forældremyndighedsindehaver kan ikke modsætte sig, at kommunen giver barnet eller den unge mulighed for en samtale.

Forældremyndighedsindehaver har heller ikke ret til at være til stede under samtalen. I nogle tilfælde kan det dog være hensigtsmæssigt at forældrene er til stede under samtalen f.eks. af hensyn til barnets tryghed. Barnet eller den unge kan også ønske at have en forælder med til samtalen som bisidder.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring