Gå til indhold

STU

Klagenævnet for Specialundervisning behandler klager over afgørelser om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og en tilhørende bekendtgørelse regulerer området. Der er også udarbejdet en vejledning.

§ 12, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov beskriver nævnets kompetence i afgørelser om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring