Gå til indhold

Resultatet af en klage over kommunens afgørelse

Når Klagenævnet for Specialundervisning har truffet afgørelse i en sag, sender vi en kopi til kommunen.

Klagenævnet for Specialundervisnings afgørelse kan indebære forskellige ting for jer som kommune.

1. Vi ændrer jeres afgørelse (borgeren får medhold)

Jeres afgørelse er ikke længere gældende, men vi kan ikke pege på et specifikt tilbud eller sted. I skal derfor kontakte borgeren, så I sammen kan finde et undervisningstilbud, som stemmer overens med vores afgørelse. Efterfølgende skal I træffe en ny afgørelse.

2. Vi opretholder jeres afgørelse (borgeren får ikke medhold)

Jeres afgørelse gælder stadig.

3. Vi ændrer jeres afgørelse, men borgeren får ikke medhold

I nogle sager vurderer vi, at jeres tilbud ikke er godt nok, men at det, som borgeren ønsker, heller ikke er det rigtige. Så peger vi på et 3. tilbud, og I skal som kommune træffe en ny afgørelse.

4. Vi afviser sagen

I nogle tilfælde kan vi ikke tage stilling til borgerens klage. Det kan være, hvis:

  • klagen er indkommet efter klagefristens udløb
  • klagen ikke handler om vores område
  • I ikke har truffet en afgørelse
  • borgeren ikke er klageberettiget.

5. Vi hjemviser sagen

I nogle tilfælde bliver vi nødt til at sende en klagesag tilbage til kommunen. Det betyder, at I skal træffe en ny afgørelse på et korrekt grundlag. Vi hjemviser en sag, hvis I:

  • har begået væsentlige sagsbehandlingsfejl
  • ikke har oplyst sagen godt nok, før I traf afgørelsen.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring