Udgivelser fra Klagenævnet for Specialundervisning

Udgivelserne tæller en forældrepjece og årsrapporter.

Forældrepjecen fortæller bl.a. om dine rettigheder og klagemuligheder, hvis dit barn har brug for specialundervisning.

Klagenævnet for Specialundervisning har udgivet en vejledning, som er rettet specielt til sagsbehandlere i sager om specialundervisning, dvs. skoleledere, børne- og kulturchefer og kommunale sagsbehandlere.

Ovennævnte vejledning er p.t. ved at blive opdateret og kan derfor ikke findes på hjemmesiden. 

Vores årsrapporter giver et øjebliksbillede af nævnets arbejde og foreligger senest den 1. marts for året før. Den seneste rapport er således fra 2014. Vi har udgivet årsrapporter siden vores oprettelse i 2000. Årsrapporter fra 2002 findes her på hjemmesiden.

Sidst opdateret 27.02.2015