Udgivelser fra Klagenævnet for Specialundervisning

Klagenævnet har udgivet en forældrepjece og diverse årsrapporter.

Årsrapport

Vores årsrapporter giver et øjebliksbillede af nævnets arbejde og foreligger senest den 1. marts for året før. Vi har udgivet årsrapporter siden vores oprettelse i 2000. 

Se alle årsrapporter

Forældrepjece

Forældrepjecen fortæller blandt andet om dine rettigheder og klagemuligheder, hvis dit barn har brug for specialundervisning.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 2019

Forældrepjece om specialundervisning til elever i folkeskolen 2016.

Sidst opdateret 04.12.2019