K-meddelelser

Klagenævnet for Specialundervisning udsender løbende meddelelser om sin praksis.

Meddelelser fra Klagenævnet for Specialundervisning (K-meddelelser) beskriver i kort form vores mere principielle afgørelser og vejleder om centrale problemstillinger.

Bemærk, at lovhenvisningerne i nogle af meddelelserne er historiske. Her kan du søge efter gældende regler: https://www.retsinformation.dk/ 

Sidst opdateret 16.04.2018