Forvaltningsretlige aspekter

Meddelelser i sager om praksis i klagesager om specialundervisning.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 19/10 2018

Sidst opdateret 19/10 2018

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring