Gå til indhold

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Meddelelser om praksis i klagesager om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Klagenævnet for Specialundervisning er kommet med en række meddelelser (K-meddelelser) om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Meddelelse nr. 43 om Klagenævnets vurdering af STU-forløbets varighed

Meddelelse nr. 40 om at en kommune ikke kan give afslag på en ungdomsuddannelse med henvisning til, at den unge ikke kan leve op til lovens krav.

Meddelelse nr. 39 om at en kommune ikke kan afbryde en ungdomsuddannelse med henvisning til, at den unge er for dårligt fungerende til at kunne følge undervisningen og deltage aktivt i uddannelsen.

Meddelelse nr. 34 om, at UU-vejleder ikke kan afvise en ansøgning om STU

Meddelelse nr. 32 om kommunens tilbud i sager om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Meddelelse nr. 28: IKKE LÆNGERE GÆLDENDE PÅ GRUND AF LOVÆNDRING, jf. § 8, stk. 4, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (LBK nr. 783 af 15. juni 2015) og § 13 i bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (BEK nr. 1425 af 12. december 2013).

Meddelelse nr. 27 om fortolkning af undervisningstimer i ungdomsuddannelsen

Meddelelse nr. 26 om, at afslag på et STU-forløb ikke kan ske med henvisning til et tilbud om 10. klasse

Meddelelse nr. 24 om tilbud om et STU-forløb til en ung, der var fyldt 25 år

Meddelelse nr. 23 om betydningen af forældrenes og den unges ønske til ungdomsuddannelsen for kommunalbestyrelsens afgørelse

Meddelelse nr. 22 om overgang fra lov om specialundervisning for voksne til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Meddelelse nr. 21 om klagefrist i sager om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Meddelelse nr. 20 om overgangsbestemmelserne i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Meddelelse nr. 19 om kommunal sagsprocedure i sager om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Meddelelse nr. 18 om målgruppen efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Meddelelse nr. 17 om klagenævnets prøvelse af indholdet af ungdomsuddannelsen

Sidst opdateret 03.12.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring