Om Klagenævnet for Specialundervisning

Klagenævnet for Specialundervisning er en uafhængig klageinstans.

Klagenævnet for Specialundervisning er uafhængigt af undervisningsministeren og Ankestyrelsen ved de enkelte sagers behandling og afgørelse.

Klagenævnet bliver betjent af et sekretariat, som er placeret i Ankestyrelsen.

Klager i 2017

  • 250 klager over afgørelser om specialundervisning til folkeskolebørn
  • 86 klager over afgørelser om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
  • 17 klager over afgørelser om specialundervisning for voksne. 
  • 3 klager over afgørelser om specialundervisning til førskolebørn

Medlemmer

Klagenævnets medlemmer er udpeget for en 4-årig periode.

Formand:

  • Ankechef Cathrine Due Billing (formand) udpeget fra 26. april 2018 til 15. april 2022.

Nævnsmedlemmer udpeget per 1. januar 2015:

  • Byrådsmedlem Lene Hatt (KL)
  • Kommunalbestyrelsesmedlem Peter Lillebæk Jensen (KL)
  • Dorrit Anette Christensen (Danske Handicaporganisationer)
  • Karl-Åge Andreassen (Danske Handicaporganisationer)

Særlig sagkyndig rådgiver

Den særligt sagkyndige rådgiver i de enkelte sager og kan ikke stemme på møderne:

  • Charlotte Djuraas Lund, Gladsaxe Kommune (udpeget af KL).
Sidst opdateret 19.10.2018