Gå til indhold

Om Klagenævnet for Specialundervisning

Klagenævnet for Specialundervisning er en uafhængig klageinstans.

Klagenævnet for Specialundervisning er uafhængigt af undervisningsministeren og Ankestyrelsen ved de enkelte sagers behandling og afgørelse.

Klagenævnet bliver betjent af et sekretariat, som er placeret i Ankestyrelsen.

Klager i 2022

 • 284 klager over afgørelser om specialundervisning til folkeskolebørn
 • 51 klager over afgørelser om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
 • 23 klager over afgørelser om specialundervisning for voksne.
 • Ingen klager over afgørelser om specialundervisning til førskolebørn

Medlemmer

Klagenævnets medlemmer er udpeget for en 4-årig periode.

Formand:

 • Ankechef Lise Gry Beder

Nævnsmedlemmer pr. 1. januar 2023:

 • Helle Waagner (KL)
 • Jørgen Suhr (KL)
 • Kitt Boel (DH)
 • Brian Pedersen Veie (DH)

Stedfortrædere pr. 1. januar 2023

 • Rikke Mortensen (KL)
 • Emilie Paulev Ghali (DH)
 • Mehdi Owliaie (DH)

Særlig sagkyndig rådgiver

Den særligt sagkyndige rådgiver i de enkelte sager og kan ikke stemme på møderne:

 • Charlotte Djuraas Lund, Tårnby Kommune (udpeget af KL).

Sidst opdateret 14.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring