Om Klagenævnet for Specialundervisning

Klagenævnet for Specialundervisning er en uafhængig klageinstans.

Klagenævnet for Specialundervisning er uafhængigt af undervisningsministeren og Ankestyrelsen ved de enkelte sagers behandling og afgørelse.

Klagenævnet består af en formand, som er udnævnt af undervisningsministeren, og fire medlemmer, som er udnævnt af undervisningsministeren efter indstilling fra Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Handicaporganisationer.

KL kan udpege en særligt sagkyndig rådgiver, der deltager i klagenævnets møder.

Klagenævnet bliver betjent af et sekretariat, som er placeret i Ankestyrelsen.

 

Sidst opdateret 21.11.2013