Gå til indhold

Om Klagenævnet for Specialundervisning

Klagenævnet for Specialundervisning er en uafhængig klageinstans.

Klagenævnet for Specialundervisning er uafhængigt af undervisningsministeren og Ankestyrelsen ved de enkelte sagers behandling og afgørelse.

Klagenævnet bliver betjent af et sekretariat, som er placeret i Ankestyrelsen.

Klager i 2020

 • 269 klager over afgørelser om specialundervisning til folkeskolebørn
 • 72 klager over afgørelser om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
 • 21 klager over afgørelser om specialundervisning for voksne. 
 • 1 klage over afgørelser om specialundervisning til førskolebørn

Medlemmer

Klagenævnets medlemmer er udpeget for en 4-årig periode.

Formand:

 • Ankechef Lene Conrad (formand) udpeget fra den 1. februar 2021.

Nævnsmedlemmer pr. 1. januar 2019:

 • Byrådsmedlem Daisy Nykjær-Andersen (KL)
 • Byrådsmedlem Karsten Olesen (KL)
 • Kitt Boel (Danske Handicaporganisationer)
 • Karl-Åge Andreassen (Danske Handicaporganisationer)
Stedfortrædere pr. 1. januar 2019
 • Byrådsmedlem Jarl Falk Sabroe (KL)
 • Byrådsmedlem Signe Bekker Dhiman (KL)
 • Brian Petersen Veie (Danske Handicaporganisationer)
 • Alice Sif Bossing (Danske Handicaporganisationer)

Særlig sagkyndig rådgiver

Den særligt sagkyndige rådgiver i de enkelte sager og kan ikke stemme på møderne:

 • Charlotte Djuraas Lund, Tårnby Kommune (udpeget af KL).

Sidst opdateret 26.09.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring