Afgørelsesskabelon

Vejledende eksempler til brug for udarbejdelse af afgørelser

Eksempel på en afgørelse om specialundervisning i folkeskolen truffet i en kommune

Eksempel på en afgørelse (pdf)

Skabelon til afgørelser i sager om specialundervisning i folkeskolen

Skabelon til afgørelser i sager om specialundervisning (pdf)

Skabelon til afgørelser i sager om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Skabelon til afgørelser i sager om STU (pdf)

Sidst opdateret 20.09.2019