Gå til indhold

Afgørelsesskabelon

Vejledende eksempler til brug for udarbejdelse af afgørelser

Eksempel på en afgørelse om specialundervisning i folkeskolen truffet i en kommune

Eksempel på en afgørelse (pdf)

Skabelon til afgørelser i sager om specialundervisning i folkeskolen

Skabelon til afgørelser i sager om specialundervisning (pdf)

Skabelon til afgørelser i sager om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Skabelon til afgørelser i sager om STU (pdf)

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring