Gå til indhold

Klagenævnet for Specialundervisnings kompetence ved behandling af klagesager

Klagenævnet for Specialundervisning træffer afgørelse i klagesager over kommunens afgørelser om specialundervisningstilbud til børn, unge og voksne.

Førskolebørn

Kommunen skal have truffet en afgørelse efter folkeskolelovens § 21, stk. 1.

I disse sager kan vi i vores afgørelser tage stilling til om:

  • et barn skal henvises til et regionalt tilbud
  • indholdet af et regionalt tilbud tilgodeser barnets behov og vanskeligheder.

Vi har ikke kompetence til at behandle kommunale tilbud. 

Folkeskolebørn

Kommunen skal have truffet en afgørelse efter folkeskolelovens § 20, stk. 2.

I disse sager kan vi i vores afgørelser tage stilling til om:

  • et barn skal henvises til en specialskole eller specialklasse
  • et barn skal tildeles minimum 9 støttetimer à 60 minutter (12 timer à 45 minutter)
  • indholdet af kommunens tilbud tilgodeser barnets undervisningsbehov
  • et barn i et specialundervisningstilbud skal tildeles anden specialpædagogisk bistand.

Unge

Kommunen skal have truffet en afgørelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov § 3, stk. 1.

I disse sager kan vi i vores afgørelser tage stilling til om:

  • den unge skal tilbydes en STU
  • indholdet af en STU passer med den unges ønsker og behov.

Voksne

Kommunen skal have truffet en afgørelse efter lov om specialundervisning for voksne § 1, stk. 1.

I disse sager kan vi i vores afgørelser tage stilling til om:

  • kommunens afgørelse er truffet i overensstemmelse med korrekt fortolkning af loven
  • kommunen har overholdt de sagsbehandlingsregler, der har betydning for afgørelsens indhold og lovlighed.

Vi har ikke kompetence til at vurdere indholdet af specialundervisningstilbuddet, eller om den voksne skal have et tilbud.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring