Gå til indhold

Dokumenter, som kommunen skal sende til Klagenævnet for Specialundervisning

Kommunen skal vedlægge en række dokumenter i klagesager om førskolebørn og folkeskolebørn.

Liste over dokumenter, der skal medsendes:

  • kommunens oprindelige afgørelse
  • forældrenes klage
  • kommunens genvurdering med begrundelse - genvurderingen skal forholde sig til forældrenes konkrete klagepunkter
  • PPR’s seneste vurdering og indstilling
  • aktuel skoleudtalelse og elevplan
  • beskrivelse af kommunens/skolens specialundervisningstilbud
  • relevante faglige udtalelser om eleven fra psykolog, børnepsykiatrisk afdeling eller andre
  • relevante referater af møder mellem kommunen, forældrene, skole m.fl.
  • kommunens ajourførte oplysningsark/journalark.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring