Gå til indhold

Dokumenter, som kommunen skal sende til Klagenævnet for Specialundervisning

Kommunen skal vedlægge en række dokumenter i klagesager om førskolebørn og folkeskolebørn.

Liste over dokumenter, der skal medsendes:

 • Kommunens oprindelige afgørelse med angivelse af skoleår og oplysninger om elevens klassetrin.
 • Forældrenes klage.
 • Kommunens genvurdering med begrundelse -      genvurderingen skal forholde sig til forældrenes konkrete klagepunkter.
 • PPR’s seneste vurdering og indstilling.
 • Aktuel skoleudtalelse (max 3 mdr. gammel), der beskriver  faglige progression og aktuel status  samt faglig og personlig trivsel i klassen.
 • Aktuel elevplan og eventuel handleplan.
  • Beskrivelse af kommunens/skolens specialundervisnings-tilbud. 
  1. Hvis almenklasse: Antal voksne, antal børn, mulighed for holddeling, supplerende undervisning m.m.
  2. Hvis specialtilbud: Målgruppe, pædagogik, normering, fysiske rammer m.m.
  • Relevante faglige udtalelser om eleven fra psykolog, børnepsykiatrisk afdeling eller andre.

  I sager om dysleksi:

  • En ordblindetest, diverse læsetest samt andre test og udtalelser i forhold til barnets dyslektiske vanskeligheder.

   Andet hvis relevant for sagen, herunder:

  • Mødereferater mellem forældrene, skolen, kommunen m.fl.
  • Eventuelt kommunens ajourførte oplysningsark/journalark, hvis der indgår relevante faktuelle oplysninger.

  Under sagens behandling i klagenævnet:

  Der kan i enkelte klagesager tilkomme nye relevante oplysninger, efter kommunen har sendt sagen til klagenævnet. Dette kan for eksempel være nye udredninger, nye relevante faglige udtalelser om eleven, mødereferater, hvor der indgår relevante faktuelle oplysninger eller lignende.

  Hvis kommunen kommer i besiddelse af nye relevante dokumenter, mens sagen er under behandling i klagenævnet, bedes disse dokumenter eftersendt.

  Sidst opdateret 04.11.2021

  Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

  Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

  Mail: ast@ast.dk

  Sikker mail: sikkermail@ast.dk

  Tilgængelighedserklæring