Gå til indhold

Dokumenter, som kommunen skal sende til Klagenævnet for Specialundervisning

Kommunen skal vedlægge en række dokumenter i klagesager om førskolebørn og folkeskolebørn.

Liste over dokumenter, der skal medsendes:

 • Kommunens oprindelige afgørelse med angivelse af skoleår og oplysninger om elevens klassetrin.
 • Forældrenes klage.
 • Kommunens genvurdering med begrundelse -      genvurderingen skal forholde sig til forældrenes konkrete klagepunkter.
 • PPR’s seneste vurdering og indstilling.
 • Aktuel skoleudtalelse (max 3 mdr. gammel), der beskriver  faglige progression og aktuel status  samt faglig og personlig trivsel i klassen.
 • Aktuel elevplan og eventuel handleplan.
  • Beskrivelse af kommunens/skolens specialundervisnings-tilbud. 
  1. Hvis almenklasse: Antal voksne, antal børn, mulighed for holddeling, supplerende undervisning m.m.
  2. Hvis specialtilbud: Målgruppe, pædagogik, normering, fysiske rammer m.m.
  • Relevante faglige udtalelser om eleven fra psykolog, børnepsykiatrisk afdeling eller andre.

  I sager om dysleksi:

  • En ordblindetest, diverse læsetest samt andre test og udtalelser i forhold til barnets dyslektiske vanskeligheder.

   Andet hvis relevant for sagen, herunder:

  • Mødereferater mellem forældrene, skolen, kommunen m.fl.
  • Eventuelt kommunens ajourførte oplysningsark/journalark, hvis der indgår relevante faktuelle oplysninger.

  Sidst opdateret 09.09.2021

  Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

  Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

  Mail: ast@ast.dk

  Sikker mail: sikkermail@ast.dk

  Tilgængelighedserklæring