Dokumenter, som kommunen skal sende til Klagenævnet for Specialundervisning

Kommunen skal vedlægge en række dokumenter i klagesager om førskolebørn og folkeskolebørn.

Liste over dokumenter, der skal medsendes til Klagenævnet for Specialundervisning:

 • kommunens oprindelige afgørelse til forældrene om specialundervisning
 • forældrenes klage
 • kommunens genvurdering med begrundelse
  - genvurderingen skal forholde sig til forældrenes konkrete klagepunkter
 • PPR’s seneste vurdering og indstilling
 • aktuel skoleudtalelse og elevplan
 • beskrivelse af specialundervisningstilbuddet
 • relevante faglige udtalelser om eleven fra psykolog, børnepsykiatrisk afdeling eller andre
 • relevante referater af møder mellem kommunen, forældrene, skole m.fl.
 • kommunens ajourførte oplysningsark/journalark.
Sidst opdateret 18.12.2013