Gå til indhold

Klageadgang til Klagenævnet for Specialundervisning

Klagenævnet for Specialundervisning behandler klager over kommunale afgørelser om specialundervisning til børn, unge og voksne,

Visse klager kan indgives direkte til os, mens andre klager først skal til genvurdering hos kommunen.

Læs mere om det sagsområde, du vil vide mere om: 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring