Klageadgang til Klagenævnet for Specialundervisning

Klagenævnet for Specialundervisning behandler klager over kommunale afgørelser om specialundervisning til børn, unge og voksne,

Visse klager kan indgives direkte til os, mens andre klager først skal til genvurdering hos kommunen.

Klager over kommunale afgørelser om specialpædagogisk bistand til førskolebørn og specialundervisning til folkeskolebørn skal altid først til genvurdering hos kommunen.

Ved klager over afgørelser om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og klager over afgørelser om specialundervisning for voksne skal borgeren klage direkte til os.

Klager i 2012

  • 265 klager over afgørelser om specialundervisning til folkeskolebørn
  • 108 klager over afgørelser om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
  • 34 klager over afgørelser om specialundervisning for voksne. 

 

Sidst opdateret 19.12.2013