Gå til indhold

Klageadgang - unge

Klager i klagesager om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov skal sendes direkte til Klagenævnet for Specialundervisning.

Hvis den unge (eller den unges forældre) ønsker at klage over en afgørelse om afslag på en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov eller over indholdet i en sådan ungdomsuddannelse, skal de sende klagen direkte til os.

Ingen klagefrist

I disse sager er der ikke nogen klagefrist.

Når vi har modtaget klagen, vil I blive bedt om at udtale jer i sagen og indsende relevante dokumenter til os.

I får typisk 2 uger til at indsende udtalelsen og dokumenterne.

Hvilke dokumenter?

I skal typisk indsende følgende dokumenter i klagesagen om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov:

  • Afgørelsen til den unge
  • Indstillingen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning
  • Beskrivelse af uddannelsestilbuddet
  • Uddannelsesplan fra grundskolen
  • Relevante faglige udtalelser fra PPR, skoler, hospital eller andre
  • Jeres relevante ajourførte oplysningsark/journalark.

Hvad siger loven?

Klagereglerne er beskrevet i § 12, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Sidst opdateret 07.01.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring