Gå til indhold

Klageadgang - voksne

Klager i klagesager om specialundervisning for voksne skal sendes direkte til Klagenævnet for Specialundervisning.

Hvis en borger ønsker at klage over en afgørelse om specialundervisning for voksne, skal borgeren sende klagen direkte til os.

Kun retlige forhold

Vi kan kun tage stilling til klager over retlige forhold i sager om specialundervisning for voksne. Vi kan altså kun se på, om I har overholdt den formelle sagsbehandling. Det kan fx være:

 • Er sagen tilstrækkeligt oplyst?
 • Er borgeren blevet partshørt?
 • Er afgørelsen ordentligt begrundet?
 • Er der foretaget et lovligt skøn?
 • Er der klagevejledt korrekt?

Vi kan ikke tage stilling til jeres faglige skøn i disse sager, medmindre det er tydeligt, at I har gjort brug af ulovlige kriterier i jeres skøn.

Klagefrist på 4 uger

Hvis klagefristen på 4 uger er overholdt, vil I blive bedt om at udtale jer i sagen og sende relevante dokumenter i sagen til os.

I får typisk 2 uger til at indsende udtalelsen og dokumenterne.

Hvilke dokumenter?

I skal typisk sende følgende dokumenter i klagesagerne om specialundervisning for voksne:

 • Ansøgningen om specialundervisning
 • Afgørelsen om specialundervisning
 • Dokumentation for afdækning af borgerens færdigheder, behov og forudsætninger.
 • Eventuel undervisningsplan
 • Relevante ajourførte oplysningsark/journalark.

Udtalelse i sagen

I skal give en udtalelse i sagen, hvor I skal forholde jer til de retlige spørgsmål.

Retlige spørgsmål kan være, om:

 • afgørelsen er truffet i overensstemmelse med procedurereglerne i bekendtgørelse om specialundervisning for voksne
 • forvaltningslovens regler er overholdt, herunder om reglerne om partshøring, begrundelse og klagevejledning er overholdt.
 • sagsgrundlaget er tilstrækkeligt belyst
 • der er foretaget den korrekte fortolkning af loven.

Hvad siger loven?

Klagereglerne i sager om specialundervisning for voksne er beskrevet i § 17, stk. 1, i bekendtgørelse om specialundervisning for voksne.

Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne

Sidst opdateret 07.01.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring