Gå til indhold

Klageadgang - førskole- og folkeskolebørn

Klager skal indgives til kommunen til genvurdering, inden klagen eventuelt videresendes til Klagenævnet for Specialundervisning.

Hvis forældre ønsker at klage over en afgørelse om specialundervisning i sager om folkeskolebørn (eller om specialpædagogisk bistand i regionalt regi til førskolebarn), skal forældrene sende klagen til skolelederen/kommunen. Skolelederen/kommunen skal genvurdere sagen.

Frist på 4 uger for genvurdering i tilfælde af klage

I har fra modtagelsen af klagen 4 uger til at genvurdere sagen.

Hvis I fastholder afgørelsen, skal I sende klagen og sagens dokumenter til os.

Hvis I efter genvurderingen giver forældrene helt eller delvist medhold, skal I sende en ny afgørelse til forældrene.

Hvis forældrene kun får delvist medhold, har de 4 uger fra de har modtaget afgørelsen til at meddele, om de ønsker at fastholde klagen. Hvis forældrene ønsker at fastholde klagen, sender I inden for 2 uger klagen til os.

Hvilke dokumenter?

Se hvilke dokumenter, I skal sende til os sammen med klagen: Dokumenter kommunen skal sende

Klagefristen er ikke overholdt

Hvis I vurderer, at klagefristen på 4 uger er overskredet, foretager I ikke en genvurdering, men sender straks klagen videre til klagenævnet med oplysning om, at klagefristen ikke er overholdt. Det er altid os, som tager stilling til, hvorvidt klagefristen er overskredet.

Hvad siger loven?

Reglerne om genvurdering er i folkeskolelovens § 51 b og specialundervisningsbekendtgørelsens §§ 20-22.

Folkeskoleloven
Specialundervisningsbekendtgørelsen

Sidst opdateret 07.01.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring