Uden for klagenævnets kompetence

Eksempler på klager, som falder uden for klagenævnets kompetence til at behandle klagesager om specialundervisning.

Klagenævnet for Specialundervisning kan ikke tage stilling til klager over:

Førskolebørn

 • henvisning eller afslag på henvisning til kommunale tilbud om specialpædagogisk bistand til dit barn 
 • indholdet af et kommunalt specialpædagogisk tilbud.

Folkeskolebørn

 • støtte i SFO/klub
 • indplacering på klassetrin
 • om en elev skal gå et skoleår om
 • afslag på et 12. skoleår
 • frit skolevalg
 • mobning
 • den nærmere tilrettelæggelse af undervisningen, fx undervisnings-materiale
 • betaling for privat-/friskole eller efterskoleophold
 • de fysiske forhold på skolen, medmindre disse er afgørende for elevens undervisning i specialklasse eller på specialskole.

Unge

 • bo-ophold
 • transport.

Voksne

 • kommunens faglige skøn (om borgeren skal have et tilbud)
 • indholdet af specialundervisningstilbuddet.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 17.11.2020

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring