Gå til indhold

Uden for klagenævnets kompetence

Eksempler på klager, som falder uden for klagenævnets kompetence til at behandle klagesager om specialundervisning.

Klagenævnet for Specialundervisning kan ikke tage stilling til klager over:

Førskolebørn

 • henvisning eller afslag på henvisning til kommunale tilbud om specialpædagogisk bistand til dit barn 
 • indholdet af et kommunalt specialpædagogisk tilbud.

Folkeskolebørn

 • støtte i SFO/klub
 • indplacering på klassetrin
 • om en elev skal gå et skoleår om
 • afslag på et 12. skoleår
 • frit skolevalg
 • mobning
 • den nærmere tilrettelæggelse af undervisningen, fx undervisnings-materiale
 • betaling for privat-/friskole eller efterskoleophold
 • de fysiske forhold på skolen, medmindre disse er afgørende for elevens undervisning i specialklasse eller på specialskole.

Unge

 • bo-ophold
 • transport.

Voksne

 • kommunens faglige skøn (om borgeren skal have et tilbud)
 • indholdet af specialundervisningstilbuddet.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring