Gå til indhold

Voksensager

Klagenævnet for Specialundervisning behandler klager over retlige forhold i sager om specialundervisning til voksne.

På området for voksenspecialundervisning gælder en lov om specialundervisning til voksne og en tilhørende bekendtgørelse. Der er også udarbejdet en vejledning på området.

I lovens § 7 a og bekendtgørelsens § 17, stk. 1, er klagenævnets kompetence beskrevet.

Lov om specialundervisning til voksne

Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne

Vejledning om specialundervisning til voksne

 

 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring