Gå til indhold

Folkeskolesager

Klagenævnet for Specialundervisning behandler klagesager om specialundervisning til folkeskolebørn fra 0. til og med 10. klasse.

Reglerne om specialundervisning til folkeskolebørn findes blandt andet i folkeskoleloven.

Folkeskoleloven

 • Folkeskolelovens § 3, stk. 2, handler om specialundervisning til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte.
 • Folkeskolelovens § 20, stk. 2, vedrører kommunernes forpligtelser over for elever, som har behov for specialundervisning.
 • Folkeskolelovens § 21, stk. 1 og 3, vedrører regionale specialundervisningstilbud.
 • Folkeskolelovens § 22 vedrører bl.a. henvisning til specialtilbud uden for kommunen og specialundervisning på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Folkeskolelovens § 51, stk. 3-5 og stk. 8 og 9 og §§ 51 b og 51 c vedrører klagemuligheder og klageprocessen.

 • Folkeskolelovens § 51, stk. 3, om klager over afgørelser om henvisning til regionale specialundervisningstilbud og afgørelser om henvisning til kommunale specialskoler og specialklasser.
 • Folkeskolelovens § 51, stk. 4, om klager over afgørelser om det nærmere indhold af undervisningen på specialskoler og i specialklasser.
 • Folkeskolelovens § 51, stk. 5, om klager over afgørelser om støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt og afgørelser om supplerende undervisning og anden faglig støtte. 
 • Folkeskolelovens § 51, stk. 8, om klager over afgørelser om indholdet af regionale specialundervisningstilbud.
 • Folkeskolelovens § 51, stk. 9, om klager over afgørelser om specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. 
 • Folkeskolelovens § 51 b om klageproces.
 • Folkeskolelovens § 51 c om klagenævnets prøvelse.

Derudover er der en specialundervisningsbekendtgørelse og en bekendtgørelse om specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring