Gå til indhold

Klagenævnet

Klagenævnet for Specialundervisning består af 5 medlemmer, som træffer afgørelser i klagesager om specialundervisning ved stemmeflerhed.

Folkeskolelovens § 51 a vedrører sammensætningen i Klagenævnet for Specialundervisning. I folkeskolelovens § 51 b er klageprocessen beskrevet.

Folkeskoleloven

Vi har også en forretningsorden, der blandt andet beskriver nævnets sagsprocesser.

Bekendtgørelse om forretningsorden for Klagenævnet for Specialundervisning

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring