Klagenævnet

Klagenævnet for Specialundervisning består af 5 medlemmer, som træffer afgørelser i klagesager om specialundervisning ved stemmeflerhed.

Folkeskolelovens § 51 a vedrører sammensætningen i Klagenævnet for Specialundervisning. I folkeskolelovens § 51 b er klageprocessen beskrevet.

Folkeskoleloven

Vi har også en forretningsorden, der blandt andet beskriver nævnets sagsprocesser.

Bekendtgørelse om forretningsorden for Klagenævnet for Specialundervisning

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 17.11.2020

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring