Klagenævnet

Klagenævnet for Specialundervisning består af 5 medlemmer, som træffer afgørelser i klagesager om specialundervisning ved stemmeflerhed.

Folkeskolelovens § 51 a vedrører sammensætningen i Klagenævnet for Specialundervisning. I folkeskolelovens § 51 b er klageprocessen beskrevet.

Folkeskoleloven

Vi har også en forretningsorden, der blandt andet beskriver nævnets sagsprocesser.

Bekendtgørelse om forretningsorden for Klagenævnet for Specialundervisning

Sidst opdateret 06.11.2019