Førskolesager

Klagenævnet for Specialundervisning behandler klagesager om specialpædagogisk bistand i regionalt regi til førskolebørn.

Folkeskolelovens § 21, stk. 1 og stk. 3, handler om regionale specialpædagogiske tilbud.

Folkeskolelovens § 51, stk. 3 og stk. 8, beskriver klageadgangen til klagenævnet i sager om specialpædagogisk bistand til førskolebørn.

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Derudover er der en bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen (bekendtgørelse nr. 999 af 15. september 2014). I bekendtgørelsens § 12 er klageadgangen også beskrevet.

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Sidst opdateret 07.11.2018